کیفیت را پایانی نیست

کارگاه تضمين كيفيت در بخش بيوشيمي 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/07/19)

چاپ

 

کارگاه تضمين كيفيت در بخش بيوشيمي

تاریخ های برگزاری:
15 , 16 , 17 مهر 1394

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.53 MB

  

 

 

 

 

 

 

Dr. R. Mohammadi

Management Program

Download_1

1.32 MB

Test Variables

Download_1

2.12 MB

Analytical Errors

Download_1

840 KB

Calibration

Download_1

939 KB

QC 1

Download_1

0.99 MB

QC 2

Download_1

873 KB

QC 3

Download_1

986 KB

QC 4

Download_1

1.96 MB

External Quality Assessment (EQA)

Download_1

7.98 MB

Method Validation

Download_1

4.72 MB

Reference Range

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10