کیفیت را پایانی نیست

آشنایی با نحوه تفسیر جامع (integrate) تستهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/11/18)

چاپ
آشنایی با نحوه تفسیر جامع (integrate) تستهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار(اختلال در نمونه گیری-تداخل داروئی-اثر روند بیماری روی نتایج- .... )
Challenges in the interpretation of clinical laboratory results. 100 Case studies
تاریخ برگزاری:
13، 14 و 15 بهمن 1394

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

628 KB

 

 

 

 

Dr. M. R. Haeri

Ms. A. Hadizadeh

 

 

 

 

Adrenal and other endocrine disorders

Download_1

1.30 MB

Diabetes, kidney and electrolytes

Download_1

635 KB

Iron metabolism

Download_1

308 KB

Miscellaneous

Download_1

732 KB

Sex hormones

Download_1

637 KB

Thyroid disorders

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10