کیفیت را پایانی نیست

جنبه های بالینی و آزمایشگاهی هیرسوتیسم (پرموئی در بانوان) 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/11/18)

چاپ

 

جنبه های بالینی و آزمایشگاهی هیرسوتیسم (پرموئی در بانوان)
تاریخ برگزاری:
1394/11/15

دانلود

حجم فایل

 

ارائه دهنده

 

عنوان سخنرانی

Download_1

711 KB

Dr. R. Mirdamadi

Hirsutism 1 

Download_1

269 KB

Dr. R. Mirdamadi

Hirsutism 2

Download_1

3.24 MB

Dr. M. Aliyari

Hirsutism

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 19 بهمن 1394 ساعت 08:03  

پیوند ها (356) - 1395/12/10