مدیریت فناوری تشخیص آزمایشگاهی - قرارگیری در وب سایت (1395/02/15)

آرشیو فایل های سخنرانی کنگره 14
چاپ

picمدیریت فناوری تشخیص آزمایشگاهی (IVD)Download_1 506KB

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

119KB

Eng. M. A. Heydari

Control Mechanisms to Prevent the Smuggling of Kit and Equipment 1

Download_1

1.11MB

Eng. M. A. Heydari

Control Mechanisms to Prevent the Smuggling of Kit and Equipment 2

Download_1

349KB

Dr. H. Moradzadehgan

Define Problems Expectations, Manufacturers of Laboratory Products

Download_1

519KB

Dr. M. Sabooni

National IVD Surveillance System Focusing on Complaint Managment

Download_1

3.37MB

Dr.M.Rahnamy

Farzami

Quality and Perfomance Evalultin of in Vitro Diagnostic Medical Devices at National Level - Iran

Download_1

2.63MB

Dr. S. M. Botorabi

The Problems and Expectations of the Producers of Laboratory

IVD 1
IVD 2
IVD 3
IVD 4
IVD 5
IVD 6
IVD 7
IVD 8
آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 15 اردیبهشت 1395 ساعت 10:38