مدیریت مخاطرات زیستی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - قرارگیری در وب سایت (1395/02/13)

آرشیو فایل های سخنرانی کارگاه های کنگره 14
چاپ
مدیریت مخاطرات زیستی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1395/01/31
سخنرانان: دکتر علی اکبر محمدی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

3.14MB

Dr. A. A. Mohammadi

Biological Risk Management in Clinical Laborator

Download_1

6.36MB

Dr. A. A. Mohammadi

Global Biological Risks

 Biological Risk Management 1
Biological Risk Management 2 
آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 13 اردیبهشت 1395 ساعت 09:13