کیفیت را پایانی نیست

انواع روش های ایمونواسی - قرارگیری در وب سایت (1395/02/15)

چاپ
انواع روش های ایمونواسی - 1395/02/01
سخنرانان: دکتر محمد سجاد امامی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.28MB

Dr. M.S.Emami Aleagha

Introduction of Immunoassay Techniques (With Emphasis on Labeled Immunoassay Immunoassay Techniques)

 Immunoassay 1
Immunoassay 2
 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10