کیفیت را پایانی نیست

نویافته های آزمایشگاه مولکولی: و اهمیت آن در پزشکی شخصی Multiplex Tandem PCR - قرارگیری در وب سایت (1395/03/10)

چاپ

نویافته های آزمایشگاه مولکولی: و اهمیت آن در پزشکی شخصی  Multiplex Tandem PCR

1395/02/02
سخنرانان: دکتر محمدعلی صارمی، دکتر مسعود هوشمند و آقای پیام روشن (گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن)

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

4.85MB

Dr. D. Kuevda

Easy Plex Diagnostic Solutions-for cometee

Download_1

19.8MB

Dr.M.Hooshmand

Novel Findings of Molecular Laboratory Multiplex Tandem PCR and it’s importance in Personalized Medicine

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 10 خرداد 1395 ساعت 09:26  

پیوند ها (356) - 1395/12/10