کنترل کیفی آزمایشات ایمنولوژی - قرارگیری در وب سایت (1395/03/12)

آرشیو فایل های سخنرانی کارگاه های کنگره 14
چاپ

 کنترل کیفی آزمایشات ایمنولوژی - 1395/02/02

سخنرانان: دکتر سمانه خرمی، دکتر رضا فلک، دکتر صفری

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

933KB

Dr. S. Khorami

Quality control tests Immunology

Download_1

875KB

Dr. Safari

Quality control tests Immunology

Quality control tests Immunology 2
 
آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 14:13