کیفیت را پایانی نیست

مروری بر برنامه کنترل کیفی خارجی اروپا با تاکید بر ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی - قرارگیری در وب سایت (1395/03/16)

چاپ

مروری بر برنامه کنترل کیفی خارجی اروپا با تاکید بر ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی-1395/02/03

سخنرانان: دکتر دیتر گروخه (آلمان)

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

4.75MB

Dr.D.Groche

(Germany)

Review of EQA Program in Europe with emphasis on Quality Improvement of Lab Clinical

Quality Improvement of Lab Clinical 1 
Quality Improvement of Lab Clinical 2
 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10