کیفیت را پایانی نیست

فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها، سمینارها و کارگاه های 1389

چاپ
برای دریافت فایل های آموزشی برنامه های اجرا شده در جدول روی آیکون pdf_2 برنامه کلیک نمائید.
.

ردیف

موضوع

روز

تاریخ

کد برنامه

فایل آموزشی

1

مدون باکتری شناسی (4) - عفونت هاي گوارشي و زخم

پنجشنبه

1389/07/01

3304042

pdf_2

2

مدون باكتري شناسي (5) - روش‌هاي تعيين حساسيت ضد ميكروبي

پنجشنبه

1389/07/08

3304043

pdf_2

3

مدون باكتري شناسي (6) - عفونت هاي ادراري - تناسلي

پنجشنبه

1389/07/15

3304044

pdf_2

4

مدون باكتري شناسي (2) - عفونت های خون و مایعات بدن

پنجشنبه

1389/07/22

3304040

pdf_2

5

مدون باكتري شناسي (7) - عفونت های تنفسی

پنجشنبه

1389/07/29

3304045

pdf_2

6

مدون باکتری شناسی (1) - عفونت‌هاي بيمارستاني و اصول آزمايش‌‌هاي ملكولي در تشخيص عوامل باكتريايي

پنجشنبه

1389/08/06

3304039

pdf_2

7

.
مدون كنترل كيفي بيوشيمي

پنجشنبه

1389/09/18

3304011

pdf_2

8

مدون بيوشيمی - كليه و اختلالات كليوی

پنجشنبه

1389/10/02

3304010

pdf_2

9

مدون كنترل كيفي هماتولوژي

پنجشنبه

1389/10/30

3304013

pdf_2

10

مدون هماتولوژي

پنجشنبه

1389/11/07

3304016

pdf_2

11

مدون هماتولوژي

پنجشنبه

1389/11/21

3304015

pdf_2

12

مدون قارچ شناسی - میکوزهای سطحی و جلدی

چهارشنبه

1389/11/20

3304025

pdf_2

13

مدون كليات ويروس شناسي

چهارشنبه

1389/12/04

3304018

pdf_2

14

مدون ویروس شناسی - ایدز

پنجشنبه

1389/12/05

3304021

pdf_2

15

مدون عفونت هاي تنفسي كونژنيتال - دوران كودكي و مونونوكلئوز

چهارشنبه

1389/12/11

3304023

pdf_2

16

مدون هپاتيت ويروسي

پنجشنبه

1389/12/12

3304020

pdf_2

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10