کیفیت را پایانی نیست

فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها - سمینارهای سال 1394 - به روز رسانی (1394/12/03)

چاپ

.

 

موضوع

مدرس

-------------------------

توضیحات

 برنامه

فایل

آموزشی

1

دکتر حسن بیات

pdf

pdf_2

تاریخ برگزاری:
24 و 25 اردیبهشت

2

پایش کیفیت و روش های سنجش (بخش 2)

دکتر حسن بیات

pdf

 

pdf

 
تاریخ برگزاری:
31 اردیبهشت و 1 خرداد

 3

تضمین كيفيت در بخش بيوشيمي

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
21 و 22 خرداد - 29 و 30 مرداد

4

 دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf 

تاریخ های برگزاری:
30 و 31 تیر - 25 و 26 شهریور، 20 و 21 آبان

5

تفسیرآزمایش های تیروئید و هیپوفیز

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
1 مرداد - 12 شهریور

6

دوره تربیت متصدی پذیرش در آزمایشگاه بالینی

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
1 و 2 مرداد - 11 و 12 شهریور، 25 و 26 آذر

7

 
  تفسیرآزمايش‌های مربوط به هورمون های جنسی

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
2 مرداد - 13 شهریور

8

تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی 

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15 مرداد

9

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل

 دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
16 مرداد

10

آشنایی با روش صحیح و استاندارد آزمایش Semen Analysis بر اساس آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی

دکتر رضا سلمان یزدی

pdf

 

pdf

تاریخ های برگزاری:
29 خرداد - 9 مرداد - 6 شهریور- 24 مهر، 18 دی، 7 اسفند

11

تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 شهریور، 14 بهمن

12

تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی

 دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
19 شهریور، 7 آبان
13

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

 
تاریخ برگزاری:
20 شهریور، 8 آبان

14

کارگاه تضمين كيفيت در بخش بيوشيمي

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15، 16 و 17 مهر

15

تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 آبان
 
کارگاه معرفی تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد
"Sperm Function Tests"

 دکتر مجتبی علیاری

pdf   pdf
تاریخ برگزاری:
26 آذر، 6 اسفند

16

سمینار یک روزه خطاهای پزشکی - فرهنگستان علوم پزشکی

 دکتر بهزاد پوپک

-
 

 pdf

تاریخ برگزاری:
17 دی
17 برنامه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - جهت تمدید پروانه
دکترحمزه لو
دکتر صابونی
دکتر داهیم
دکتر فارسی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 دی
18 کارگاه ایمونوهماتولوژی و بانک خون (بیمارستانی/آزمایشگاه تشخیص طبی)
آقای مصطفی مقدم 
تیم آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
8 بهمن تئوری - 13 یا 14 بهمن عملی
 
19
 
جنبه های بالینی و آزمایشگاهی هیرسوتیسم (پرموئی در بانوان)
دکتر سید ریحان ظهیر میردامادی
دکتر مجتبی علیاری

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15 بهمن
20
آشنایی با نحوه تفسیر جامع (integrate) تستهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار(اختلال در نمونه گیری-تداخل داروئی-اثر روند بیماری روی نتایج- .... )
Challenges in the interpretation of clinical laboratory results. 100 Case studies

دکتر محمد رضا حائری خانم اعظم هادیزاده

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
13، 14 و 15 بهمن 1394
21
کاربردهای بالینی و روش های آماده سازی اسپرم جهت انجام
   .IUI, Intrauterine Insemination IUI

 دکتر مجتبی علیاری

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
29 بهمن 1394
.
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/09/11)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت مادر همکار گرامی

سرکار خانم دکتر ماهرخ ایمانی


اخلال در امر تهیه تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی


هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH- ء13،14 دی ماه

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 22،23،29،30 آذر ماه

فراخوان درخواست همکاری

farakhan davat be hamkari

اولین گردهمایی دانش آموختگان دکترای علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی

کنفرانس های یک روزه تیروئید شناسی - 22، 23 آذر ماه

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی- 8،9،15،16 آذر ماه

کنفرانس مدیریت خطا در آزمایشگاه بالینی ویژه آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی

سومین فراخوان کمیته پژوهش

sevomin farakhan komote pazhohesh

اولویت های پژوهشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

دوره های آموزشی انجمن در پاییز و زمستان

دوره های آموزشی انجمن در سال 1397

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک