کیفیت را پایانی نیست

فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها - سمینارهای سال 1394 - به روز رسانی (1394/12/03)

چاپ

.

 

موضوع

مدرس

-------------------------

توضیحات

 برنامه

فایل

آموزشی

1

دکتر حسن بیات

pdf

pdf_2

تاریخ برگزاری:
24 و 25 اردیبهشت

2

پایش کیفیت و روش های سنجش (بخش 2)

دکتر حسن بیات

pdf

 

pdf

 
تاریخ برگزاری:
31 اردیبهشت و 1 خرداد

 3

تضمین كيفيت در بخش بيوشيمي

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
21 و 22 خرداد - 29 و 30 مرداد

4

 دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf 

تاریخ های برگزاری:
30 و 31 تیر - 25 و 26 شهریور، 20 و 21 آبان

5

تفسیرآزمایش های تیروئید و هیپوفیز

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
1 مرداد - 12 شهریور

6

دوره تربیت متصدی پذیرش در آزمایشگاه بالینی

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ های برگزاری:
1 و 2 مرداد - 11 و 12 شهریور، 25 و 26 آذر

7

 
  تفسیرآزمايش‌های مربوط به هورمون های جنسی

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
2 مرداد - 13 شهریور

8

تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی 

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15 مرداد

9

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل

 دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
16 مرداد

10

آشنایی با روش صحیح و استاندارد آزمایش Semen Analysis بر اساس آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی

دکتر رضا سلمان یزدی

pdf

 

pdf

تاریخ های برگزاری:
29 خرداد - 9 مرداد - 6 شهریور- 24 مهر، 18 دی، 7 اسفند

11

تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 شهریور، 14 بهمن

12

تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی

 دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
19 شهریور، 7 آبان
13

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

 
تاریخ برگزاری:
20 شهریور، 8 آبان

14

کارگاه تضمين كيفيت در بخش بيوشيمي

دکتر رضا محمدی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15، 16 و 17 مهر

15

تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون

دکتر مهرداد ونکی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 آبان
 
کارگاه معرفی تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد
"Sperm Function Tests"

 دکتر مجتبی علیاری

pdf   pdf
تاریخ برگزاری:
26 آذر، 6 اسفند

16

سمینار یک روزه خطاهای پزشکی - فرهنگستان علوم پزشکی

 دکتر بهزاد پوپک

-
 

 pdf

تاریخ برگزاری:
17 دی
17 برنامه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - جهت تمدید پروانه
دکترحمزه لو
دکتر صابونی
دکتر داهیم
دکتر فارسی

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
17 دی
18 کارگاه ایمونوهماتولوژی و بانک خون (بیمارستانی/آزمایشگاه تشخیص طبی)
آقای مصطفی مقدم 
تیم آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
8 بهمن تئوری - 13 یا 14 بهمن عملی
 
19
 
جنبه های بالینی و آزمایشگاهی هیرسوتیسم (پرموئی در بانوان)
دکتر سید ریحان ظهیر میردامادی
دکتر مجتبی علیاری

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
15 بهمن
20
آشنایی با نحوه تفسیر جامع (integrate) تستهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار(اختلال در نمونه گیری-تداخل داروئی-اثر روند بیماری روی نتایج- .... )
Challenges in the interpretation of clinical laboratory results. 100 Case studies

دکتر محمد رضا حائری خانم اعظم هادیزاده

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
13، 14 و 15 بهمن 1394
21
کاربردهای بالینی و روش های آماده سازی اسپرم جهت انجام
   .IUI, Intrauterine Insemination IUI

 دکتر مجتبی علیاری

pdf

pdf

تاریخ برگزاری:
29 بهمن 1394
.
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/02/29)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallahکارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی - 9 خرداد ماه

کنفرانس یک روزه اصول کار و کنترل کیفیت اتو آنالایزرهای بیوشیمیائی - 3 خرداد ماه

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی 27 اردیبهشت ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

اطلاعیه کمیته انتخابات در رابطه با راهنمایی ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

آگهی دعوت مجمع انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (صدور پروانه قانونی) - 19 اردیبهشت ماه

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

ثبت نام بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 10،11،12،13 اردیبهشت ماه

سمینار آموزشی رویکردهای نوین بانک خون و هموویژیلانس 12،13 اردیبهشت ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

 اطلاعیه کمیته آموزش

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک